Welke werkwoordsvormen kom je in een scriptie tegen?

Voor velen zal de laatste les Nederlandse taal al enige jaren geleden zijn. Daarom kan een opfriscursus geen kwaad. Maar dit is vooral omdat het gebruik van de juiste werkwoordsvormen in je scriptie een hels karwei is. Er zijn namelijk veel uitzonderingen. Daarom help ik je in de blog van deze week met een aantal tips op weg.

Welke werkwoordsvormen moet je gebruiken?

Hoewel je misschien zou verwachten dat je maar een werkwoordsvorm gebruikt in je scriptie, is dit niet het geval. De volgende werkwoordsvormen komen voor in scripties: onvoltooid tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid tegenwoordige tijd en de toekomende tijd.

Onvoltooid tegenwoordige tijd

Wanneer je deze werkwoordsvorm gebruikt omschrijf je een handeling of toestand die op dit moment- of in de nabije toekomst plaatsvindt. Een voorbeeld van een dergelijke zin is:” Dit hoofdstuk omschrijft de belangrijkste trends en ontwikkelingen.”

Verleden tijd

De meest eenvoudige werkwoordsvorm die je in je scriptie gebruikt is de verleden tijd. Denk aan een zin als:” Op de afdeling human resources werkte in 2015 vijftien medewerkers.” Je gebruikt deze vorm simpelweg wanneer je een feit omschrijft dat zich in het verleden bevindt.

Voltooid tegenwoordige tijd

Deze werkwoordsvorm wordt ook wel ‘perfectum’ genoemd. Bij deze vorm is de gebeurtenis afgerond. De nadruk ligt op het feit dat iets heeft plaatsgevonden, en niet op de betekenis hiervan. Bij deze vorm gebruik je een vorm van hebben in combinatie met een voltooid deelwoord:” De afdeling communicatie heeft programma X gebruikt voor het versturen van e-mails.”

Toekomende tijd

“In hoofdstuk 3 zal de SWOT-analyse van bedrijf x aan bod komen.” Dit is een voorbeeld van een zin in de toekomende tijd. Hoewel het niet fout is, wordt het afgeraden om deze werkwoordsvorm te gebruiken in je scriptie. Het zorgt namelijk voor een onprofessionele schrijfstijl. In plaats van de toekomende tijd kan je de onvoltooid tegenwoordige tijd gebruiken.

Je weet nu welke werkwoordsvormen er voorkomen in je scriptie. In de blog van volgende week vertel ik welke werkwoordsvormen je in specifieke onderdelen van je scriptie moet gebruiken.

Heb jij moeite met het schijven van jouw scriptie? Of vind je het moeilijk om de juiste werkwoordsvormen te kiezen? Klik dan op deze link en zie de vele voordelen van ScriptieAF!

Door: Mathijs Rem, marketingexpert en masterstudent Sociologie

Met mijn blogs help ik je met het schrijven van jouw scriptie! Ik geef je tips uit eigen ervaring en probeer je tijdens deze lastige periode een beetje te laten lachen.

Recent Posts