De passieve vorm in je scriptie

Tijdens het schrijven van je scriptie kom je erachter dat je aan veel regels moet voldoen. Zo moet je bijvoorbeeld de juiste werkwoordsvormen gebruiken. Daarnaast is het gebruik van de passieve vorm niet toegestaan in veel situaties. In de blog van deze week ga ik dieper in op het gebruik van de passieve vorm. Zo wordt het duidelijk wat dit inhoudt, wanneer je het beter kunt vermijden en wanneer het wel is toegestaan.

De passieve vorm

De passieve vorm wordt ook wel de lijdende vorm genoemd. In zinnen die op deze manier geformuleerd zijn, staat wat gedaan wordt centraal, en niet degene die het daadwerkelijk uitvoert. De naam van de passieve vorm stamt af van het gebrek aan handeling in het onderwerp. In bovenstaande zin is het onderwerp bijvoorbeeld ‘Het onderzoek’. Daarnaast kan je deze vorm herkennen aan het gebruik van de hulpwerkwoorden worden en zijn. Een voorbeeld van een passieve zin ziet er als volgt uit:

“Het onderzoek wordt door het onderzoeksteam uitgevoerd.”

De passieve vorm in je scriptie

Hoewel het grammaticaal niet onjuist is om zinnen in de passieve vorm te schrijven, wordt dit toch zo veel mogelijk vermeden in scripties. Wanneer je namelijk te veel zinnen in de passieve vorm schrijft, loopt het verhaal niet lekker in je scriptie. Daarnaast komt jouw scriptie ook eerder onpersoonlijk over, terwijl je er toch echt je hart en ziel in hebt gestopt. Hoewel velen proberen om de passieve vorm te mijden, is het niet mogelijk om deze vorm helemaal niet te gebruiken in je scriptie. De passieve vorm is immers het uitgewezen alternatief voor het gebruiken van de ‘ik’- of ‘wij’ vorm.

De lijdende vorm vermijden

Wanneer je de passieve vorm wilt vermijden, moet je de zin actief maken. Diegene die het uitvoert komt in een dergelijke zin centraal te staan. Het eerder gebruikte voorbeeld wordt actief gemaakt om dit te illustreren:

“Het onderzoeksteam heeft het onderzoek uitgevoerd.”

Heb je moeite met het schrijven van je scriptie, of wil je jouw scriptie laten redigeren? Kijk dan op deze pagina. Hier vind je de vele voordelen van ScriptieAF!

Door: Mathijs Rem, marketingexpert en masterstudent Sociologie

Met mijn blogs help ik je met het schrijven van jouw scriptie! Ik geef je tips uit eigen ervaring en probeer je tijdens deze lastige periode een beetje te laten lachen.

Recent Posts