Er bestaan verschillende methodes om referenties te beschrijven in je scriptie. In de voorschriften van jouw school/universiteit/faculteit staat welke methode je moet gebruiken. Wij beschrijven de 2 meest gebruikte methodes: