Het formuleren van deelvragen

Aangezien je hoofdvraag vaak te abstract is, moet je deze opdelen in onderzoekbare eenheden. Dit noemen we deelvragen. Elke deelvraag richt zich op een bepaald onderdeel van jouw hoofdvraag. Door een deelvraag te formuleren creëer je een helder inzicht in datgene wat je echt te weten wilt komen.

Aan welke eisen moeten deelvragen voldoen?

Het is gebruikelijk om ongeveer 5 deelvragen te formuleren voor één hoofdvraag. De hoofdvraag is de meest ‘brede’ vraag. Formuleer je deelvragen in een trechter. Begin op macroniveau, vervolgens op mesoniveau en eindig op microniveau. Hierbij begin je met verklarende en beschrijvende deelvragen. Zorg dat je deelvragen enkel hetzelfde onderzoeksgebied bestrijken als de hoofdvraag. Het komt weleens voor dat een deelvraag nog te abstract is, of verder onderverdeeld moeten worden. In dit geval stel je onderzoeksvragen op. Wanneer je kwantitatief onderzoek uitvoert hoef je geen deelvragen op te stellen. In plaats hiervan test je hypothesen.

Voorbeeld van een beschrijvende deelvraag:” Uit welke marksegmenten bestaat de particuliere-evenementenmarkt van Amsterdam?”

Deelvraag SMART formuleren

Het is van belang dat een deelvraag, voor zo ver dit mogelijk is, SMART formuleert. Dit houdt in de ze Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden zijn. Dit kan soms lastig zijn. In het voorbeeld hierboven is bijvoorbeeld te zien dat de deelvraag niet Tijdsgebonden is. Vraag jezelf in dit geval af, of dit problematisch is. Wanneer je een deelvraag SMART formuleert dwing je jezelf om kritisch na te denken over datgene dat je te weten wil komen. In een eerdere blog leg ik uitgebreid uit hoe je SMART moet formuleren. Een voorbeeld van een SMART

Checklist

Iedere student houdt van checklists. Daarom geven we je deze voor het opstellen van een goede deelvraag. Let wel op dat je de eisen van jouw hogeschool of universiteit ook in acht neemt. Deze kun je vinden in je scriptiehandleiding.

  • SMART geformuleerd.
  • Ondersteunen de hoofdvraag.
  • Ongeveer vijf deelvragen.
  • Zelfde thema als hoofdvraag.
  • Orden je deelvragen.

Kan jij gerichte hulp gebruiken tijdens het schrijven van jouw scriptie? Klik dan op deze link. Hier vind je de vele voordelen van ScriptieAF, onze tarieven en kan je een gratis adviesgesprek inplannen.

Door: Mathijs Rem, marketingexpert en masterstudent Sociologie

Met mijn blogs help ik je met het schrijven van jouw scriptie! Ik geef je tips uit eigen ervaring en probeer je tijdens deze lastige periode een beetje te laten lachen.

Recent Posts